top of page

חינוך פיננסי מתחיל בגיל צעיר

היחס שלנו לכסף מתחיל במשפחה. מי מאתנו לא יודע לצטט משפטים שנאמרו לו כילד: "כסף לא גדל על עצים", "כשתתחיל לעבוד בעצמך תראה מה זה להרוויח כסף" וכדומה. נדמה לי לפעמים שהאנשים אותם אני פוגש במסגרת העיסוק בפסיכותרפיה פיננסית גדלו איתי בבית. אנו חולקים את אותו מאגר זhכרונות. זוכרים את אותם המשפטים. כולנו גדלנו באותו אקלים תרבותי. ובכל זאת היחס שלנו לכסף שונה. ההבדל נעוץ אם כן בחינוך הפיננסי שכל אחד מקבל במשפחה. חינוך פיננסי מורכב הן מהיחס המרומז לכסף במשפחה והן מהשימוש בו והפעולות הכרוכות בו. ביו הפעולות שהוא מכיל נמצא גם פעולות חינוכיות ישירות כמו הסבר על מהו כסף איך משתמשים בו, חינוך לצדקה ונתינה, חיסכון לילד שיגדל. כל אלו נונים תוקף מעשי למשפטים שנזרקים לחלל האוויר. הורה שנוזף בילד על בזבוז ומאידך רוכש טלפון סלולארי או מכונית שאינם בתחום ההוצאות הסביר להכנסתו, מעביר מסר לא ברור לילדיו. בסופו של דבר ילדיו יתנו משקל רב יותר למעשים מאשר להצהרות ודיבורים.


אז איך מחנכים ילדים לניהול נבון של כסף? החינוך מתחיל מדוגמה אישית. צרפו את ילדכם אליכם בזמן הקניות. עדיף לצרף בתחילה ילדים לקניה של מוצרים בודדים. כך הם יוכלו לראות כי הרכישה כרוכה בהוצאה כספית. למרות שילדים צעירים עדיין אינם מבינים את הערך של כסף. הם רואים את התשלום. אפשר לצרף לתשלום הסבר פשוט: "זה כסף שקיבלתי תמורת העבודה שלי ואני יכול לקנות בזה חלב, מעדן". בהמשך, הראו את רשימת הקניות לילדכם ובקשו שימצא את המוצר. הראו כיצד אתם מוצאים את מחיר המוצר. עבור ילדים צעירים ההבחנה כי שתי אריזות שונות מתייחסות למצרך זהה היא גילוי. עשו איתם את ההבחנה הזאת. הראו להם כיצד מוצאים את המשקל של האריזה. פעולות אלו אינן מחייבות הסבר מעמיק במיוחד על כלכלה. אין צורך להhכנס לפרטים שנמצאים מעל לרמת הבנתו של הילד. עבור ילדים בני שלוש מספיקה ההבחנה ששתי אריזות מתייחסות לאותו מצרך. לעומתו, ילד בן חמש או שש יכול כבר להבחין במחיר שעל האריזה ואף ניתן להסביר כי המחיר מחושב ביחס לכמות. יש ילדים שיוכלו להבין כבר בגיל שש את היחס בין מחיר לכמות ויש ילדים שההסבר עבורם יסתפק בכך שיראו להם את זה על ידי המחשה בבית. דוגמא פשוטה שניתן לתת כדי להמחיש זאת היא בהצגת שתי חבילות מסטיק שונות בכמותן. יש להשתמש בחבילות מסטיק קטנות ובשקלים שלימים. המחיר לא חייב להיות מחיר שוק אמיתי, אלא דוגמא בלבד. נניח שחבילה בת חמישה מסטיקים עולה 5 ש"ח. לעומתה קופסת מסטיקים עם 20 מסטיקים עולה 15 ש"ח. מבקשים מהילד לשלם על 15 מסטיקים מאיזה גודל שיבחר כדי שיוכל לראות שהמחיר שונה עבור אריזות שונות של אותו המוצר. חינוך פיננסי מתחיל בהתנהגות והסבר פשוט !

Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page