top of page

 

כל מה שתלמיד צריך כדי ללמוד ולהצליח.

אנו מציעים פתרונות אבחון מתקדמים לתלמיד הבודד ולכיתה שלימה. אבחון של קשיים לימודיים, הפרעת קשב, לקות למידה, וקשיים רגשיים.

גם המורה וגם התלמיד והוריו מרוויחים מאבחונים יעילים וממוקדים המשפרים את הלמידה. בשיטה שלנו,, האבחון הפסיכודידקטי משרת את הילד לכל אורך שלבי הסיוע הנדרשים בבית הספר. בית הספר זוכה ליעוץ מקצועי .

 

אבחון קשב

הפרעת קשב הפכה מאוד פופולרית אך איננה תמיד האבחנה הנכונה. על מנת להגיע לתוצאות אבחנתיות מדוייקות יש צורך בבחינה מקיפה של התפקוד הקשבי וההתנהגותי. ​

 

בקליניקה מבוצעים אבחונים הכוללים מבחנים ממוחשבים כדוגמת מבחן ה- MOXO, מבחנים נוירופסיכולוגים ונוירומטריים (בדיקת EEG ספציפית להפרעת קשב).

אבחון נוירופסיכולוגי כיתתי

אבחון נוירופסיכולוגי כיתתי, הוא אבחון ממוחשב שמועבר לכיתה שלימה או חלק ממנה הנמצאת בחדר מחשבים. מורי הכיתה מקבלים דו"ח כללי על תחומי החוזק והחולשה הכיתתיים ודרכי ההוראה המוצעות כדי למקסם את הלמידה. האבחון מלווה בייעוץ מקצועי סביב יישומו בפועל בכיתה.

אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי נועד על מנת לברר את מקור הקשיים הלימודיים של התלמיד. כאשר תלמיד מתקשה בלימודיו נדרשת הערכה מקיפה של שלושה תחומים: השכלי, הרגשי והלימודי. 


האבחון משמש על מנת לבחון את מקור הקשיים ולהמליץ על דרכי טיפול והתערבות כגון: שיטת לימוד והוראה, התאמת דרכי הבחנות לבגרויות וכו'.

אבחון פסיכודיאגנוסטי

אבחון פסיכולוגי נועד על מנת להכיר טוב יותר את הילד או הנער ועולמו הפנימי כמו גם את כישוריו השכליים. הוא נועד על מנת לתת להורים, מורים ומטפלים הבנה טובה יותר של הילד והמלצות על דרכי הטיפול המתאימות לו. האבחון בוחן את היכולת השכלית והרגשית של הילד. 

bottom of page