top of page

מה זה בכלל פסיכותרפיה פיננסית?

הדרך שלנו להבין מושג חדש היא לפענח אותו באופן מילולי. מילה אחר מילה. כלונו יודעים מהי פסיכותרפיה: טיפול נפשי. פיננסים מתיחסים לכסף ובעיקר למימון. ולמרות שפענחנו כל מילה המושג איננו בהיר דיו. האגודה לפסיכותרפיה פיננסית יצרה את ההגדרה הבאה: פסיכותרפיה פיננסית עוסקת בהיבטים הקוגניטיבים: תפיסות, אמונות, מיינדסט וכדומה, בהיבטים הרגשיים, בהיבטים הכלכליים ובקשר שלנו עם הממון וכיצד הם משפיעים על הרווחה הנפשית הפיננסית שלנו.

אלא שגם הגדרה זו איננה מבהירה עד הסוף מה באמת עושים בפסיכותרפיה פיננסית. זו הגדרה אקדמית מדי. אנסה לתת מספר דוגמאות שיבהירו את הנקודה.

1. מקובל לחשוב שכאשר יש נושא כלכלי, ממוני רצוי להתייעץ עם יועץ פיננסים. הוא יסייע לנו לתכנן את העתיד הכלכלי, לבחור אפיקי השקעה, למצוא מקורות מימון, לנהל נכון יותר את כספנו. הכל טוב ויפה. אלא שכבר בחמשת הדקות הראשונות של היעוץ מתברר שצריך להגיע אליו עם מטרה, יעד אליו חותרים. קביעת היעד איננה נושא רציונלי אלא מושפעת מגורמים פסיכולוגיים רבים. כמו איך אנחנו תופסים כסף? למה הוא אמור לשמש? וכדומה. פסיכותרפיה פיננסית מקדימה למעשה את היעוץ הפיננסי. היא מסייעת להבהיר יעדים, להגדיר את יחסנו עם ממוננו.

2. כאשר אדם מגיע לרואה החשבון ומגלה שהעסק איננו רווחי. הוא עשוי למצוא את עצמו בעימות עם רואה החשבון שמציע לקצץ בדיוק בדברים שנראים לו כחשובים ביותר לעסק. במה שמייחד את העסק שלו מיתר העסקים. אין ספק שהוא המומחה לעסק שלו ורואה החשבון מבין במספרים. מדוע הם נקלעים לעימות? יתכן מאוד שהתפיסות שלהם ביחס לכסף שונות. הם רואים אחרת לגמרי את התפקיד שלו בחיים. התפקיד של הפסיכותרפיה הפיננסית הוא לחשוף את נקודות המבט השונות האלו ולסייע במציאה פתרון מספק. גם בעל העסק איננו מעוניין להפסיד.

3. בני זוג מגיעים להדרכת הורים. הם מתלבטים מה לעשות עם בנם שמשתולל במכולת. המטפל המסורתי יציע הדרכה על גבולות. מה שלרוב תואם הקשיים. הפסיכותרפיה הפיננסית תתייחס דווקא לערכים, ולתפקיד שמילא הכסף במשפחות המוצא וכיצד הם משפיעים על גידול הילדים.


הדוגמאות הללו ממחישות מעט מן התחומים שפסיכותרפיה פיננסית עוסקת בהם. בפוסט הבא ארחיב על נקודות נוספות המדגימות את הייחוד שיש לפסיכותרפיה הפיננסית בעולם הטיפול.

Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page