top of page

מילון התנהגויות פיננסיות בעייתיות - חלק א'

הכסף מסובב את העולם (money makes the world go round). לא רק הכלכלה העולמית או הארצית מנוהלות על ידי הכסף אלא חיינו שלנו הפרטיים. אם נשים לב כמה פעמים ביום אנחנו עושים חישוביים כלכליים. אנחנו מחשבים עלות נסיעה ועלות של מוצרים במכולת, עלות שעת עבודה ועלות בילוי, עלות שכר שעה ועלות חופשה, עלות לימודים מתקדמים. מול העלויות האלו, אנחנו מחשבים את ההכנסות או השווי הכספי של התועלות שנפיק מפעולות שלנו כמה נקבל בתפקיד הבא, כמה נפיק מהשקעה בילדנו.

גם אם במבט ראשון איננו ערים לכך אנו יכולים אנו מפתחים לאורך החיים מרכת יחסים מורכבת עם הכסף שלנו. כמה אנו ראויים לו ומה הוא מספר עלינו, מה מידת הצורך שלנו בו, כמה אנחנו מעוניינים לנהל אותו וכמה אנחנו רואים בכך משהו לא טהור. מערכת יחסים זו יוצרת מגוון של התנהגויות שבסופו של דבר עשויות להיות בעייתיות מאוד. לפניכם מילון קצר להכרות עם התנהגויות פיננסיות בעייתיות:

קנייה כפייתית - קנייה כפייתית מוגדרת כעיסוק יתר או דחף לקניות שהוא בעל המאפיינים הבאים: א) בלתי נשלט, חודרני או ללא תחושה; ב) קנייה תכופה מעבר למה שהאדם יכול להרשות לעצמו, או שנדרש לו, או שהקנייה מתמשכת לתקופות ארוכות מאוד מעבר למה תוכנן מראש; ג) הדחף לקנות ועיסוק היתר בקניות גורמים למצוקה משמעותית, צורכים זמן ומפריעים לתפקוד החברתי והתעסוקתי או יוצרים קשיים כלכליים (לדוג' חובות, פשיטת רגל וכו'); ד) הקנייה הכפייתית אינה מתרחשת באופן יחודי בתקופה של מאניה. הקנייה הכפייתית מלווה בריגוש עז.

הימור כפייתי - מדובר בהימורים תכופים ומתמשכים המובילים למצוקה ולהפרעה תפקודית. כדי שהתנהגות זו תחשב כהפרעה עליה להתמשך לפחות 12 חודשים. בין המאפיינים שלה ניתן למצוא: א) חוסר מנוחה ועצבנות כאשר מנסים להפסיק או להאט את קצב ההימורים; ב) ניסיונות לא מוצלחים להפסיק או להאט את קצב ההימורים; ג) עיסוק יתר בהימורים; ד) ניסיון לפצות על הפסדים בהימורים נוספים; ה) תלות כלכלית באחרים כתוצאה מההימורים.

וורקוהוליזם (workaholism) - תופעה זו מתוארת לרוב כסוג של התמכרות; התמכרות לעבודה. מאפייניה הבולטים הם: א) בילוי זמן רב מאוד בעבודה; ב) טרדה רבה בעניני עבודה גם מעבר לשעות העבודה; ג) עובדים יותר מהדרוש על פי ציפיות המשרה. לעיתים קרובות וורקוהוליקים מאופיינים כבעלי צורך גבוהה בשליטה, פרפקציוניזם, חוסר גמישות, קושי להעביר משימות לאחרים, והשקעה רבה בעבודה על חשבון חיי חברה או פנאי.

אגירה - האוגר מאופיין בהקצנת התנהגות חיובית של חיסכון. התנהגות זו כוללת: א) קושי מתמשך להיפרד מחפצים ללא קשר לערכם; ב) צורך עז לשמור חפצים ותחושת מצוקה כאשר סביב פרידה מהם; ג( צבירת הרכוש "כובשת" מרחבי מגורים משמעותיים; ד) נגרמת מצוקה והפרעה תפקודית כתוצאה מההתנהגות.


כשאתם קוראים את רשימת ההתנהגויות הזאת, האם אתם מזהים בעצמכם משהו דומה לזה?



Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page