top of page

השתלמויות לאנשי חינוך

מורה טוב מעריך ללמידה איכותית ומשמעותית שמעניקה לך יתרון מקצועי.

 

כאן תלמד במסגרת כיתת אומן - קבוצת למידה קטנה ואיכותית.

כאן תקבל חניכה אשית - ישנה אפשרות לחניכה אישית במסגרת הדרכה.

כאן תרכוש ידע חדשני ומתקדם - שיעניק לך יתרון איכותי ומקצועי.

השתייכות לקבוצה נבחרת - במרבית הקורסים ישנו מיון מוקדם.

 

קרא עוד
ניהול כיתה רגשית
מורה "גמיש" פסיכולוגית
מורה-מאמן רגשי
חינוך מיני למחנכי ממ"ד
חינוך פיננסי
תהליכי צדק מאחה
הדרכת מורה-עמית
עבודת צוות חינוך מיוחד
הבנת אבחונים פסיכולוגיים
הרצאות והשתלמויות לפי הזמנה
יחסי מורה-תלמיד
טיפול בבריונות
bottom of page