top of page

ניהול כיתה רגשית

 

רקע: תחום הויסות הרגשי תופס מקום נכבד במחקר המדעי על הפרעות פסיכולוגיות רבות. ילדים רבים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל "סוחטים" רגשית ותובעים תשומת לב רבה מצד המורה בכיתה. בשנים האחרונות המחקר החל להתעניין בויסות הרגשי של מורים ובהשפעה שיש לו על היכולת לנהל כיתה, לנהל שיעור וללמד.

      

מטרת הקורס:

בניהול כיתה עם ילדים מורכבים רגשית. בקורס יוקנו למורים ידע עדכני בנושא ויסות רגשי. כמו כן יוקנו כלים אישיים וכיתתיים על מנת להתמודד עם הצפה רגשית, הורים לילדים עם קשיים בויסות רגשי, וכיתות חינוך מיוחד רגושיות

 

קהל יעד: מורות ומחנכות בכיתות חינוך מיוחד וכיתות רגילות המשלבים תלמידים עם קשיים רגשיים, יועצות חינוכיות.

 

תכני הקורס:

 

 • מבוא לויסות רגשי

 • כלים להערכה אישית של ויסות רגשי

 • מיומנויות ויסות רגשי עצמיות

 • כלים להערכה רגשית של הכיתה

 • מיומנויות ויסות רגשי כיתתיות

 • שימוש בטכנולוגיית ביופידבק עם תלמידים בכיתה

 •  

   

  אורך הקורס: 36 שעות אקדמיות.

   

  נדרשת עבודות סיום  לעמידה בחובות הקורס.

   

   

  עלות הקורס - 3,200 ש"ח

   

  מיקום: מודיעין

  bottom of page