top of page

יחסי מורה תלמיד

 

רקע: הקשר בין מורה לתלמיד הוא היסוד לעבודה החינוכית הן בהוראה והן בפיתוח אישיות התלמיד. עם זאת מורים רבים צורכים הדרכה פדגוגית על תכני הלימוד יותר מאשר הדרכה על יחסי מורה תלמיד. פעמים רבות הם מגלים כי המפתח לשינוי בחיי הילד הוא שינוי מערכת היחסים של המורה והילד.        

 

מטרת הסדנא: הסדנא מתרחשת במתכונת של קבוצת הדרכה על הקשר בין מורה לתלמיד. במסגרת הקבוצה רוכשים המורים הבנה לגבי הדרך בה הם יוצרים קשרים עם תלמידים ועם אנשים משמעותיים להם בחיים. הבנה זו משמשת את המורים כדי ליצור שינוי קונקרטי בחיי התלמידים.

 

קהל יעד: מורים ויועצים חינוכיים הרואים עצמם כאנשי חינוך שהקשר מורה-תלמיד חיוני לעבודתם ומוכנים להתחייב לתהליך אישי קצר מועד. בשל הדרישה לעבודה אישית יתקבלו מועמדים לאחר ריאיון בלבד.

 

מבנה הסדנא: 12 מפגשים דו-שבועיים בני שעה וחצי בקבוצה של 5-7 משתתפים. 

 

 

אורך הסדנא: 24 שעות אקדמיות.

 

עלות הסדנא: 2,000 ש"ח

 

 

מיקום: מודיעין 

 

 

bottom of page