top of page

הדרכת מורה עמית

 

רקע: הדרכת עמיתים הוא תפקיד מאתגר. מורים מנוסים מעוניינים לחלוק בידע שצברו עם עמיתיהם. אולם, הדרכה אינה רק שיתוף בידע. הדרכה היא תהליך מגדל בו המדריך מטפח את דור ההמשך ומעניק למודרך יכולת להשתמש בניסיון שצבר המדריך ולהתאים אותו לאופיו של המודרך.     

 

מטרה: הקניה של ידע ומיומנויות בהדרכה ומנטורינג מקצועי. 

 

קהל יעד: מנהלים, מורים בכירים, יועצות חינוכיות, מדריכים ומומחי תחום בחינוך המיוחד וביעוץ העוסקים בהדרכת עמיתים בפועל. ההשתלמות מיועדת לקבוצה מובילה של אנשי חינוך ולכן מספר המשתתפים מוגבל ל- 5-7 משתתפים בלבד.

 

מבנה ההשתלמות:

קבוצת הדרכה דו שבועית בת 12 מפגשים (שעה וחצי כל מפגש) בה יודגמו עקרונות של מנטורינג, מיומנויות הדרכה. מצופה מן המשתתפים להדריך לפחות 2 אנשי חינוך בתקופת הקבוצה. 

 

אורך ההשתלמות: 24 שעות אקדמיות.

 

עלות ההשתלמות - 2,000 ש"ח

 

מיקום: מודיעין 

 

 

bottom of page