top of page

מורה מאמן רגשי

 

רקע: מורה נדרש כיום להכיל מגוון רחב של תלמידים בכיתה. מאידך, הכשרתו המרכזית היא בתחום הפדגוגיה והדידקטיקה. המורה אחראי בין היתר על האקלים הרגשי בכיתתו נדרש גם להתערבויות רגשיות בעוצמה נמוכה כדי לסייע לתלמידים להתגבר על "תקיעויות" ו"מחסומים".

האימון הרגשי הוא מקצוע פסיכולוגי המכשיר את המורה כמסייע לתלמיד בתחום התפתחותי חשוב.      

 

מטרת הקורס: הקניה של ידע ומיומנויות באימון רגשי לילדים ובני נוער. בקורס יוקנה למורים ידע עדכני בנושא ויסות רגשי. כמו כן יוקנו טכניקות אימון ממוקדות וקצרות מועד. הקורס כולל התנסות ותרגול מעשיים של המיומנויות.

 

קהל יעד: מורות ומחנכות בכיתות חינוך מיוחד וכיתות רגילות המשלבים תלמידים עם קשיים רגשיים, יועצות חינוכיות.

 

תכני הקורס:

 

  • מבוא לויסות רגשי

  • כלים להערכה אישית של ויסות רגשי

  • מיומנויות ויסות רגשי עצמיות

  • יחסי עוזר-נעזר

  • טכניקות אימון רגשי

  • יסודות בפסיכופיזיולוגיה

  • שימוש בטכנולוגיית ביופידבק עם תלמידים בכיתה

 

 

אורך הקורס: 36 שעות אקדמיות.

פרקטיקום: אימון של שני תלמידים לאורך 12 מפגשים.

 

נדרשים עבודות סיום  עיונית ומעשית לעמידה בחובות הקורס.

 

העומדים בהצלחה בחובות הקורס יקבלו תעודת מורה-מאמן באימון רגשי.

העומדים בחובת הקורס העיוני בלבד יקבלו תעודה על חלק זה בלבד.

 

 

עלות:

קורס - 3,200 ש"ח

קבוצת הדרכה על הפרקטיקום - בסיום הקורס תוצע קבוצת הדרכה. פרטים ימסרו בהמשך.

 

מיקום: מודיעין 

 

 

bottom of page