top of page

חינוך מיני למחנכים בממ"ד

 

רקע: התפתחות מינית היא חלק מתהליך ההתבגרות המתרחש גם בין כותלי בית הספר. תלמידים חשופים כיום למידע זמיןרב  אך לא מהימן. מאידך, אנשי חינוך נדרשים לספק מידע מהימן ולהוות מקור הדרכה לתלמידים בתחום התפתחותי חשוב זה.        

 

מטרת הקורס: הקניה של ידע והבנה בתחום ההתפתחות המינית. פיתוח שפה חינוכית תורנית. רכישת מיומנויות שיחה עם תלמידים.

 

קהל יעד: מנהלים, מורים, מחנכים, יועצים חינוכיים, רבני בית ספר.

 

מבנה ההשתלמות: 

קבוצת הדרכה אינטימית דו שבועית בת 12 מפגשים (שעה וחצי כל מפגש) בה ידונו נושאים הקשורים בהתפתחות מינית, התפתחות הזהות המינית, דיאלוג עם תלמידים.

בשל מורכבות הנושא המועמדים יוזמנו לריאיון אישי לפני קבלתם לקבוצה. רק אנשי חינוך מתאימים יוכלו להתקבל לקבוצה. כמו כן, בשל היותה של הקבוצה אינטימית מספר המשתתפים מוגבל ל- 5-7 משתתפים בלבד.

 

השתתפות בקבוצה מחייבת קריאה מחוץ לשעות הקבוצה.  

 

אורך ההשתלמות: 24 שעות אקדמיות.

 

עלות ההשתלמות - 2,000 ש"ח

 

מיקום: מודיעין 

 

 

bottom of page