top of page

חינוך פיננסי-מבוא

 

רקע: כיום ישנה הכרה גוברת והולכת בצורך להקנות לתלמידים מגיל צעיר חינוך פיננסי וכלים להתנהלות כלכלית וצרכנית נבונה. החינוך הפיננסי פוגש את המורה המתמודד עם האתגרים החינוכיים שמציבה בפניו חברת השפע.         

 

מטרת הקורס: הקניה של ידע והבנה בתחום התפתחות התפיסה הכלכלית וכלכלת משפחה. פיתוח שפה חינוכית להתנהלות פיננסית וצרכנית. רכישת יכולת לבנות תוכנית חינוכית לילדים בגילאים שונים בתחום ההתנהלות הכלכילת.

 

קהל יעד: מנהלים, מורים, מחנכים, יועצים חינוכיים.

 

מבנה ההשתלמות: 

ארבע מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות בהם יידונו הנושאים: המניע הכלכלי בהתפתחות ילדים, יסודות בכלכלת משפחה, הקניית מושגים כלכלים לילדים, הדרכת הורים בנושאים כלכליים.

 

 

 

אורך ההשתלמות: 16 שעות אקדמיות.

 

עלות ההשתלמות - 1,400 ש"ח

 

מיקום: מודיעין 

 

 

bottom of page