top of page

הבנת אבחונים פסיכולוגים

 

רקע: הורים רבים מביאים לבית הספר אבחון פסיכולוגי ומצפים כי צוות בית הספר ידע לעשות בו שימוש מיטבי, שכן ההורים שילמו עליו במיטיב כספם. אולם, אבחונים כתובים בשפה מקצועית קשה להבנה אינטואיטיבית. על מנת להתאים לתלמיד תוכנית אישית מקצועית לתמידים יש צורך בהנה של מושגים ויכולת להתאימם למציאות הכיתה.      

 

מטרת הקורס: הקניה של מושגי יסוד ותבניות עבודה בניתוח של אבחונים פסיכודידקטיים. שיפור היכולת של המורה להגדיר לפסיכולוג המאבחן את שאלותיו.

 

קהל יעד: מורות ומחנכות בכיתות חינוך מיוחד וכיתות רגילות, יועצות חינוכיות.

 

תכני הקורס:

 

 • מבוא להערכה פסיכולוגית

 • טכניקות באבחון לקות למידה

 • המבנה הקוגניטיבי של הלומד

 • אבחון המבנה הקוגניטיבי של הלומד

 • סכמות לניתוח אבחונים

 • שאלת שאלות אבחוניות

 • עקרונות ל"תפירת" התאמות

 •  

  אורך הקורס: 24 שעות אקדמיות.

   

   

  עלות קורס:  2,200 ש"ח

   

  מיקום: מודיעין 

   

   

  bottom of page