top of page

צדק מאחה בכיתה

 

רקע: צדק מאחה היא גישה חברתית לישוב סכסוכים וקונפליקטים. בהתאם לגישה זו פותחו כלים המשמשים מורים לשינוי אקלים הכיתה, הפחתת מעשי בריונות, והקניית שפה רגשית לכיתה. הגישה מיושמת בבתי ספר ברחבי העולם.      

 

מטרת הקורס: הקניה של ידע ומיומנויות בשימוש בעקרונות הצדק המאחה בכיתה.

 

קהל יעד: מנהלים מורות ומחנכות בכיתות חינוך מיוחד וכיתות רגילות, יועצות חינוכיות.

 

תכני הקורס:

 

 • מודלים של צדק

 • עקרונות הצדק המאחה

 • פיתוח שפה רגשית כיתתית

 • התמודדות עם בריונות

 • פרקטיקות צדק מאחה

 •  

  אורך הקורס: 36 שעות אקדמיות.

   

  נדרשים עבודת סיום מעשית לעמידה בחובות הקורס.

   

   

  עלות:

  קורס - 3,200 ש"ח

  קבוצת הדרכה על הפרקטיקום - בסיום הקורס תוצע קבוצת הדרכה. פרטים ימסרו בהמשך.

   

  מיקום: מודיעין 

   

   

  bottom of page