top of page

נוירו-פסיכותרפיה

 

מדעי המוח (neuroscience) התפתחו עד למידה באנו יודעים הרבה על הדרך בה ניתן להשפיע על המוח ולשנות התנהגות. פעמים רבות שאנו מנסים ללא הצלחה לשנות התנהגות תוך כדי התעלמות מעובדות ביולוגיות בסיסיות. ההתעלמות הופכת את השינוי המוחלט לבלתי אפשרי ואת הניסיונות לשינוי למתסכלים ביותר. כמה מאיתנו ניסו להפסיק לעשן, להתגבר על ביישנות, להתגבר על טראומות עבר  ונוכחו פעם אחר פעם שהכשלון צפוי מראש ?

 

לכן בקליניקה מוצע שילוב של כלים טיפוליים המאפשרים שינוי יציב יותר. השילוב מכונה נוירו-פסיכותרפיה. בכלים אלו עושים שימוש בשינוי תבנית הפעולה מוחית לפני תחילתו של טיפול על מנת להאיץ את השינוי. לעיתים הטיפול מתרחש במקביל. כאשר מביאים את המוח למצב של קליטה מליאה ומאפשרים שינוי עמוק יותר. ופעמים שמבצעים שינוי של התגובה המוחית מייד לאחר הזכרות באירוע לא נעים כדי לנטרל את הרגשות הלא נעימים המגבילים את היכולת לקבל החלטה בהירה ומושכלת. 

 

לכל בעיה יש פרוטוקול טיפולי המערב את שני המרכיבים גם יחד. התיחסות הן למישור המוחי והן למישור הפסיכולוגי. בטיפול זה יש סבל מועט יותר ותחושת אושר רבה יותר בסיומו של מפגש טיפולי.  

bottom of page