top of page

הכן את המתבגר לקיץ

כולנו זוכרים את הפעמים הראשונות שהרווחנו כסף בזיעת אפינו, באופן מילולי. עבודות הקיץ הן לרוב העבודות הראשונות בחיים. אלו ניצנים ראשונים של הבגרות והאחריות. לקום בבוקר לעבודה, לעשות מה שאומרים לך בלי להתמרמר ולחכות למשכורת. אלו אינן עבודות שנמשכות זמן רב וגם השכר לא ממש גבוה. כבר בתקופה הזאת אנו מבינים את החשיבות שיש לסביבת העבודה. מה זה בוס נחמד (או לא נחמד), מה הערך של הקולגות מסביב וחשיבות הקשר איתם.

רק שכשמדובר ממש בעבודה הראשונה מסתבר שבני נוער לא יודעים הרבה מאוד דברים, שנראים לנו, ממרום גילנו, בסיסיים מכדי לשכוח אותם.

הדוגמא הבולטת ביותר היא השכר. למרות שנראה שבני נוער מעוניינים לעבוד תמורת כסף, מסתבר שרובם לא יודעים בתום הריאיון מהם תנאי השכר שלהם. לא מדובר כאן על תנאי פנסיה, קרן השתלמות או קופת גמל. אלא על דברים בסיסיים ביותר. כמה כסף יקבלו נטו לשעה? האם השכר הוא חודשי או יומי? על מה ינקו להם מהמשכורת.

לכאורה, נדמה שהלהיטות לעבוד גורמת להם שלא לשאול את השאלות הללו. למעשה הם לא מביאים שיקולים נוספים בחשבון. תחבורה למשל. בלהיטותם למצוא עבודה מתבגרים אינם לוקחים בחשבון את הנגישות של מקום העבודה למקום מגוריהם. הם מוכנים להתחייב למקום עבודה שידרוש מהם או מהוריהם מאמץ מיוחד כדי להגיע אליו.

השאלה המעניינת היא למה הם עושים את זה?

התשובה המקובלת מתייחסת לכך שהתפקודים הניהוליים של בני נוער עדיין אינם מפותחים דיים. הם אינם מתכננים כראוי זמן ומתקשים בקבלת החלטות, מתקשים בעיכוב התגובה ומגיבים באימפולסיביות. תיאור זה אף שהוא מגובה מחקרית אינו מספק. האם יתכן שנער שמצליח לתכנן את זנו בתקופת הלימודים יתקשה לעשות זאת בקיץ?

מנקודת המבט של הפסיכותרפיה הפיננסית ניתן לתת הסבר נוסף. אפשר לברר עם המתבגר מה היחס שלו לכסף. האם כסף הוא אמצעי או מטרה? האם המטרה בעבודת החופש היא "לעשות הרבה כסף ומהר" או להחזיק בעבודה? לתשובותיו יהיה יתרון ערכי. המוטיבציה שלו לעבודה תתברר לו. אין זה משנה מה התשובה שיבחר. תשובתו תספק את ההסבר להתנהגותו הכלכלית.

האמונה כי בשביל כסף צריך לעבוד קשה עשויה להוביל אותו להסתפק בשכר נמוך יחסית לעבודה הנדרשת ממנו או לטורח שבנסיעה למקום העבודה. האמונה כי כסף מעיד על הצלחה עלול להוביל את המתבגר לתנאי העסקה נצלניים רק כדי שיוכל להציג הכנסה גבוהה בתום הקיץ.

אמונות אלו הן פועל יוצא של סביבת הגידול הביתית. כל מתבגר רואה בבית את המקום אותו ממלא הממון בחיי המשפחה. כיצד הוריו מתייחסים לכסף. שם הוא יונק את אמונותיו ביחס לכסף. כאשר הוא כבר יוצר לעבודה זו הזדמנות לשוחח איתו על הבחירות שלו. לחלוק איתו את ניסיון החיים בשוק העבודה. הוא זקוק להכנה לקראת ריאיון העבודה הראשון שלו כמו גם לקבל הסבר על תנאי עבודה מקובלים.Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page